Kontaktné údaje

Marek Jarkovský, Drevotok
Vydumanec 2661/49
080 01 Prešov
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 908 730 538
E-mail: eshop@drevotok.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Marek Jarkovský, Drevotok
Sídlo spoločnosti: Vydumanec 2661/49, 080 01 Prešov

IČO: 50577191
DIČ: 1121706487 (neplatiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 10.11.2016 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Prešov, pod číslom 750-47401.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK69 5600 0000 0023 9785 0001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

Telefón: +421 51 772 15 97
E-mail: pr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj